Wstęp

Jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących w Boga, którzy zbudowali swoją wiarę na autorytecie Pisma Świętego, odrzucając tym samym tak zwane nieomylne autorytety ludzkie. Każdy z nas doświadczył duchowego głodu, jakim jest potrzeba osobistego poznania Boga przez nawiązanie z Nim osobistej społeczności. Ponieważ żadna religia nie była w stanie zaspokoić tego pragnienia ani poprzez różnego rodzaju ceremonie, ani obrzędy wymyślone przez ludzi, koniecznym stało się powrócić do źródła wiedzy i objawienia Bożego, jakim jest Pismo Święte. Ono uczy, że zbawienie prowadzi przez wiarę w Boże Słowo: '...mówił, więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego; Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.' (Ew.Jana 8:31-32)
Więcej

Nabożeństwo

Spotykamy się w Niedzielę o godzinie 14:30 na nabożeństwo podczas którego osoby zgromadzone oddają Panu Bogu cześć poprzez pieśni, modlitwy i rozważanie Bożego Słowa. Podczas zgromadzenia obchodzimy pamiątke śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Osoby przystępujące do pamiątki wyznały Pana Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, oraz wyraziły to poprzez przyjęcie chrztu stając się członkami zboru. Podczas pamiątki osoby uczestniczące spożywają chleb i wino, które są obrazem ciała i krwi Pana Jezusa wydanego na ukrzyżowanie za nasze winy.

google maps - Golders Green Unitarians
Adres: 3112 Hoop Lane, Golders Green Londyn, NW11 8BS

Kościół

W co wierzymy

Dzięki Bożemu Słowu mogliśmy poznać, że ludzkość jest w stanie duchowego upadku, ponieważ przez nieposłuszeństwo naszych pierwszych rodziców Adama i Ewy wszyscy staliśmy się grzesznikami. Odziedziczywszy zatem grzeszną naturę, nie byliśmy w stanie przeciwstawić się skutecznie grzechowi ani też podobać się Bogu. Pan Jezus powiedział: 'Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.' (Ew.Jana 8:34-35). A pozostając niewolnikami grzechu, nie mogliśmy być jednocześnie dziećmi świętego Boga. Dla tych, którzy przez wiarę w Słowo Boże uświadomili sobie ten tragiczny stan, w jakim znaleźliśmy się jako grzesznicy. Jak balsam dla duszy stały się słowa obietnicy, które wypowiedział Pan Jezus: 'Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.' (Ew.Jana8:36). Oto Boża recepta na zbawienie grzesznika. Jedynie Pan Jezus jest zbawicielem. On dokonał dzieła zbawienia na krzyżu, kiedy wydał okrzyk zwycięstwa 'wykonało się.' Gdyby dzieło zbawienia nie było ukończone przez Pana Jezusa nie mógłby On pójść do nieba, nie skończywszy tego dzieła jakie miał wykonać. Świadectwo to jest prawdziwe gdyż czytamy: 'A gdy Jezus skosztował octu, rzekł; Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha'. (Ew.Jana19:30).
Więcej

Biblia Wers
Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (Rzymian 5:6-8)